6,46 €

TEKAPUR Poliuretansko lepilo za izolacijske plošče PURPEN FASADNO LEPILO

Trgovec

FORDSOLAR

FORDSOLAR

Uroš Premik, s.p.,
Migojnice 4a, 3302 Griže

Podrobnejši opis

OBIŠČITE NAŠO PRENOVLJENO SPLETNO STRAN: http://www.fordsolar.si/

Poliuretansko lepilo
Za izolacijske plošče
Tekapur Poliuretansko lepilo za izolacijske plošče je nizko ekspandirajoča enokomponentna poliuretanska pena namenjena za pritrjevanje izolacijskih materialov s pomočjo montažne pištole. Utrjuje z zračno vlago.
Lastnosti

Tekapur poliuretansko lepilo za izolacijske plošče je nizko ekspandirajoča enokomponentna poliuretanska pena, ki ima dober oprijem na stiropor, stirodur in kameno volno, nima pa oprijema na polietilen, silikon in teflon.

Prednosti uporabe Tekapur Poliuretanskega lepila za izolacijske plošče:

• enostavna uporaba
• manjša poraba materiala
• cenejša izvedba del
• prihranek na transportu in skladiščenju
• hitro utrjuje, odporen je na vlago in nizke temperature
• omogoča hitro napredovanje pri delu
• sloj poliuretanskega lepila pod izolacijsko ploščo omogoča dodatno toplotno izolacijo
• je vodoodporen, saj je zaradi njegove sestave absorpcija vode maksimalno 1%
• je okolju prijazen, saj ne vsebuje CFC
• skladen z evropskimi smernicami ETAG 004
Področje uporabe

Podlage na katere se lepi izolacijske plošče morajo biti trdne, ravne in čiste. Pred nanosom se priporoča navlažitev površin z vodo. Vlaženje je pomembno, saj močno izboljša oprijem in pospeši hitrost lepljenja. Optimalna temperatura doze pri uporabi je 20 - 25 °C. Tekapur Poliuretansko lepilo najprej nanesemo na robove in nato na površino plošče v obliki črke W. Točna dozacija poliuretanskega lepila omogoča manjšo porabo. Z eno dozo se lahko pritrdi 8 - 12 m2 izolacije.
Minuto po nanosu poliuretanskega lepila na izolacijsko ploščo, le-to pritrdimo na zid. Po pritrditvi plošče, se ekspanzija poliuretanskega lepila ustavi. Uravnavanje izolacijske plošče je možno max. 10 do 15 min po pritrditvi na zid. Površine z večjimi neravninami je potrebno predhodno izravnati z grobo apneno cementno malto. V primeru točkovne izbokline na zidu to rešimo z brušenjem izolacijskih plošč z notranje strani, tako da ostane zunanja površina ravna. V primeru, da ostanejo med ploščami reže, te lahko zapolnimo s poliuretanskim lepilom. Že po 2 urah, ko dobi poliuretansko lepilo ustrezno mehansko trdnost, lahko nadaljujemo s sidranjem in nadaljnjo obdelavo izolacijskih plošč. Dodatno pritrjevanje izolacijskih plošč je odvisno od kvalitete gradbene podlage. Na podnožju zgradbe, na starih ometih, betonu in nenosilnih podlagah je sidranje vedno potrebno.
Če prva vrsta izolacijskih plošč nima opore na betonski plošči oziroma je spodnji rob fasade višje, lahko za oporo uporabimo U profil letev, ki jo mehansko pritrdimo v nosilni zid. V primeru lepljenja izolacijskih plošč v slabih vremenskih razmerah, kot sta veter ali dež, se mora zidarski oder primerno zaščititi. Če piha veter je še posebej pomembna zaščita na robovih zgradbe. Utrjeno poliuretansko lepilo je potrebno zaščititi pred UV svetlobo.
Tehnični podatki
Volumen 43 - 47 l (prosto penjena) (800 ml)
Gostota pene 16 - 18 kg/m3
Temperatura uporabe min. +5°C (površina),
20 - 25°C (doza)
Čas vezanja 18°C/60% rel. vlaž. 10 - 15 minut
Čas rezanja ø=3 cm, 18°C/60% rel. vlaž. 20 - 25 minut
Čas utrjevanja 1 - 2 uri, odvisno od temperature in vlage
Temperaturna obstojnost -40°C do +90°C
Dimenzijska stabilnost max. -1%
Navzemanje vode DIN 53428 max. 1 vol%
Tlačna trdnost DIN 53421 0,04 - 0,05 MPa
Natezna trdnost DIN 53455 0,07 - 0,08 MPa
Raztezek pri pretrgu DIN 53455 20 - 30%
Toplotna prevodnost DIN 52612 0,036 W/(m K) pri 20°C
Gorilni razred DIN 4102, del 1 B2
Navodila za uporabo

Podlage morajo biti čiste, brez prahu, maščob in drugih nečistoč. Suhe in porozne podlage navlažimo z vodo. Vsebina doze mora imeti sobno temperaturo. Če je hladnejša jo damo v toplo vodo (max. T=40 °C) za ca. 20 minut. Dozo, z ventilom obrnjenim navzdol, pred uporabo dobro pretresemo, privijemo na pištolo in pritisnemo na petelin (ca. 2 sekundi), da se pištola napolni s poliuretanskim lepilom. Pri delu mora biti doza vedno obrnjena navzdol. S pritiskom na petelin se sproži iztok poliuretanskega lepila. Željeno količino poliuretanskega lepila na izhodu nastavimo z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole. Pri menjavi doze, novo dozo dobro pretresemo, prazno dozo odstranimo in jo takoj zamenjamo z novo, sicer lahko pride do utrditve poliuretanskega lepila v adapterju. Utrjeno poliuretansko lepilo na šobi pištole odstranimo mehansko. Pri krajših prekinitvah dela pustimo dozo privito na pištoli s tem, da privijemo vijak na zadnji strani pištole. Doza mora biti pod pritiskom, drugače poliuretansko lepilo utrdi v pištoli. Pri daljših prekinitvah dela pa pištolo očistimo s TEKAPUR čistilom. Utrjevanje lahko pospešimo tako, da poliuretansko lepilo poškropimo z vodo. Če ne porabimo cele doze, ventil očistimo s TEKAPUR čistilom ali acetonom. Utrjeno poliuretansko lepilo lahko odstranimo s čistilom APURSIL ali mehansko. Utrjeno poliuretansko lepilo je potrebno zaščititi pred UV svetlobo.
Pakiranje

aerosol doze 800 ml

Skladiščenje

12 mesecev (+10°C do +20°C)

Višje temperature skrajšajo čas uporabe.
Doze skladiščiti v pokončni legi.
Varnostna opozorila

Vsebuje difenilmetan 4,4’ – diizocianat. Zelo lahko vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. Draži oči, dihala in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Ne vdihavati plina. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in milom. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.
Opozorilo

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

CENA JE PODANA Z 9,5 % DDV, KAR VELJA V PRIMERU MOJE VGRADNJE, MONTAŽE, PRIKLOPA, ZAGONA,... ZA FIZIČNE OSEBE, ZA STANOVANJSKI OBJEKT!
V OSTALIH PRIMERIH - NADALJNA PRODAJA, PRAVNE OSEBE - SE OBRAČUNAVA 22 % DDV.


Vse informacije, vprašanja in ponudbe na elektronski naslov:

fordsolar@gmail.com

Dodatne možnosti

ID uporabnika: 1732
Oglašujte na Oglasi.si