Za ceno pokličite

Oddam: MB - Podravska - Ruše, Bistrica ob Dravi, poslovni prostor - poslovni prostor - ostalo

Podatki

  • Lokacija: MB - Podravska - Ruše
  • Velikost: 44.00 m2
  • Zgrajeno: 1954
  • Energetski razr.: E (105 - 150 kWh/m2a)
  • Oglas poteče: Neomejeno

Kontaktirajte prodajalca

02/66-90-640
www.ruse.si

Podrobnejši opis

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA POSLOVNI PROSTOR V KULTURNEM DOMU BISTRICA OB DRAVI (BIVŠA POŠTA)

1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
tel.št.: 02/669 06 50, fax: 02/669 06 54, e-pošta: urad.zupanje@ruse.si

2. OPIS PREDMETA NAJEMA
Poslovni prostor v skupni izmeri 44,1 m2 se nahaja v stavbi Doma kulture Bistrica ob Dravi, na naslovu Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi (prostori bivše pošte).

3. ROK ZA PREJEM PONUDBE
Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 31. 3. 2020.

4. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI SE VLOŽI PONUDBA
Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki na naslov najemodajalca in mora vsebovati namen uporabe poslovnega prostora in višino ponujene najemnine. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru, da bo več ponudb in/ali izjav, bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Plačilo najemnine v roku, ki je določen v najemni pogodi, bo bistvena sestavina pravnega posla. Najemnina se bo plačevala mesečno in sicer najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec, po predhodni izstavitvi računa oz. zahtevka za plačilo.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju predmetnega poslovnega prostora ter informacije o ogledih lahko prejmete na Občini Ruše, Oddelek za splošne in družbene dejavnosti, Urška Pergarec, tel. 02/669 06 44, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9:00 do 12:00, do zaključka te objave. Z ogled se je potrebno dogovoriti.

Občina Ruše si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe kadarkoli in brez obrazložitve ustavi ta postopek.

Dodatne možnosti

ID uporabnika: 46290
Oglašujte na Oglasi.si