• Telefon:
 • 041/356-930
 • Naslov:
 • VELING d.o.o., LjubljanaVrhovci, Cesta XXII/181000 LjubljanaSlovenija

Svetovalni inženirig v gradbeništvu VELING

zanesljivost in učinkovitost

Naša glavna dejavnost je svetovalni inženiring v gradbeništvu, s katerim delujemo po vsej Sloveniji. Pridobivamo vse listine za gradnjo od lokacijske informacije in projektnih pogojev do gradbenega in uporabnega dovoljenja. Urejamo legalizacijo na črno zgrajenih objektov in odnose lastnikov in uporabnikov zemljišč v stanovanjskih soseskah. Pripravljamo analize stanja investitorjevega stavbnega zemljišča pred začetkom gradnje. Pomagamo urediti etažno lastnino in spremeniti nezazidljivo zemljišče v zazidljivega. Pomagamo tudi reševati za investitorja sporne odločbe o plačilu komunalnega prispevka.
Zadetki 1 - 9 od skupno 9
Legalizacija

Legalizacija

 • Uredimo legalizacijo na črno zgrajenih objektov. Kontakt : 041/356 930, mirko.velak@gmail.com
Za ceno pokličite
delo

delo

 • Na podlagi podjemne pogodbe nudimo zaslužek za pridobitev naročnikov iz vse Slovenije za naše storitve svetovalnega inženiringa v gradbeništvu, ki so objavljene v intelektualnih storitvah oglasi....
Za ceno pokličite
gradbeno dovoljenje

gradbeno dovoljenje

 • Pridobivamo listine za gradnjo : lokacijske informacije, projektne pogoje, soglasja (k projektu, lastnikov, služnosti), odločbo za komunalni prispevek, gradbeno dovoljenje, strokovna mnenja, uporabn...
Za ceno pokličite
etažna lastnina

etažna lastnina

 • Za stanovanjske in poslovne stavbe z več enotami pripravimo etažni načrt in uredimo etažno lastnino z vpisom v zemljiško knjigo. Kontakt : 041/356 930, mirko.velak@gamil.com
Za ceno pokličite
uporaba zemljišč

uporaba zemljišč

 • V stanovanjskih soseskah pomagamo reševati odnose med formalnimi lastniki zemljišč in uporabniki parkirišč in zelenic. Skušamo poiskati dejanske lastnike zemljišč. Kontakt : 041/356 930, mirk...
Za ceno pokličite
komunalni prispevek

komunalni prispevek

 • Pridobivamo odločbe o plačilu komunalnega prispevka. Če je po presoji investitorja komunalni prispevek previsok, pripravimo pritožbo in po potrebi sprožimo tudi upravni spor. Kontakt : 041/356 ...
Za ceno pokličite
namembnost zemljišča

namembnost zemljišča

 • Lastnikom zemljišč in potencialnim investitorjem pomagamo spremeniti namembnost zemljišč iz nezazidljivevega v zazidljivo območje.
Za ceno pokličite
analiza stanja

analiza stanja

 • Za investitorje pripravljamo analize stanja investitorjevega zazidljivega območja pred začetkom gradnje. Zberemo vse relevantne podatke o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi ter ocenim...
Za ceno pokličite
služnosti

služnosti

 • Za komunalno infrastrukturo pridobivamo vse potrebne služnosti, pripravimo pogodbe in poskrbimo za vpis le-eh v zemljiško knjigo. Kontakt : 041/356 930, mirko.velak@gmail.com
Za ceno pokličite
Oglašujte na Oglasi.si